Vention Bộ 6 cái dây quấn cáp dành cho tai nghe/điện thoại/điện tử/máy tính/cáp sạc USB – INTL