USB 32Gb Kingston DTXM, 16GB Toshiba Tốc độ 130Mb/s chuẩn 3.0 bảo hành 5 năm FPT – VPMAX