USB 2.0 HOCO UD9 Insightful 8GB / 16GB / 32GB / 64GB – Vỏ kim loại cực đẹp (Bạc) . Được sử dụng để sao lưu các tệp quan trọng hoặc nhạc trên ô tô,…