Reportar esta app

Description

1. Tỷ lệ bản vẽ là gì? Tỷ lệ bản vẽ là tỉ số giữa kích thước đo được trên
bản vẽ và kích thước tương ứng đo được trên thực tế.

Ví dụ:Trên bản đồ ghi tỷ lệ 1/1000 thì ta hiểu như sau. Cứ 1 đơn vị trên bản
đồ tương ứng với 1000 đơn vị ngoài thực tế.Bản vẽ kiến trúc tỷ lệ 1/100 thì 1
cm trên bản vẽ tương ứng với 1m ngoài thực tế

2. Theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 3 – 74 có 3 loại: Tỷ lệ bản vẽ bằng thực
tế TL(1:1)Tỷ lệ thu nhỏ: hình vẽ nhỏ hơn vật thường dùng để vẽ các chi tiết cấu
tạo trong kiến trúc (1:2) (1:2,5) ( 1:4) ( 1:5) ( 1:10) ( 1:15) (1:20) ( 1:25)
( 1:40)Tỷ lệ phóng to: hình vẽ lớn hơn vật thực ( 2:1) (2,5: 1) (4:1) (5:1)
(10:1)Dù bản vẽ vẽ theo tỷ lệ nào thì kích thước ghi trên bản vẽ vẫn luôn là
kích thước thật (không phụ thuộc vào TL). Nghĩa là trên bản vẽ ghi 1000 nghĩa
là trên thực tế là 1m vì đơn vị trong bản vẽ là milimet.

3. Cách thiết lập tỷ lệ bản vẽ Gõ lệnh: MVSETUP => Enter => AutoCad sẽ
thông báo: initializing…Enable paper space? nhập vào “N” để chọn
môi trường làm việc => Enter => Nhập “m” để chọn hệ đơn vị “metric” =>
Enter => Nhập tỷ lệ bản vẽ, thường thì nhập “100” tương ứng tỷ lệ 1:100
=> Enter => Enter the paper width: nhập vào chiều rộng khổ giấy vẽ, nếu
A4 thì nhập 297 => Enter =>Enter the paper height: nhập vào chiều rộng
khổ giấy vẽ, nếu A4 thì nhập 210 Sau khi sử dụng lệnh MVSETUP và chọn tỷ lệ 100
thì khổ giấy được nhân lên 100 lần, lúc này nếu muốn vẽ 1m thực tế thì trong
bản vẽ bạn cũng vẽ là 1000. Nghĩa là trong bản vẽ đơn vị lúc nào cũng là mm.
Sau khi thực hiện xong bản vẽ thì bạn phải ghi tỷ lệ bản vẽ vào trong phần chú
thích. Bản vẽ kỹ thuật lúc nào cũng phải có tỷ lệ, nếu không thì bản vẽ không
ĐÚNG.

Tham khảo thêm ngay  HIỂN THỊ NÉT ĐỨT HOẶC ĐƯỜNG CENTER TRONG LAYOUT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *