Thước đo sợi quang chính xác cho Dao cắt quang

Tuốt lớp phủ sợi quang trước khi dùng dao cắt chính xác Xác định độ dài cần thao tác chính xác Tiện dụng trong thi công cáp quang Chiều dài phần lõi được tuốt : 10-30mm Chiều dài tối đa bao gồm phần lõi quang chưa tuốt : 50mm Thước dao cắt quang, Thước fast connect, thước dao cắt quang , thước đo cắt sợi quang Tính năng : Tuốt lớp phủ sợi quang trước khi dùng dao cắt chính xác Xác định độ dài cần thao tác chính xác Tiện dụng trong thi công cáp quang Chiều dài phần lõi được tuốt :  10-30mm Chiều dài tối đa bao gồm phần lõi quang chưa tuốt : 50mm