Thước đo sợi quang chính xác cho Dao cắt quang giá rẻ

Tuốt lớp phủ sợi quang trước khi dùng dao cắt chính xác Xác định độ dài cần thao tác chính xác Tiện dụng trong thi công cáp quang Chiều dài phần lõi được tuốt :  10-30mm Chiều dài tối đa bao gồm phần lõi quang chưa tuốt : 50mm Giới thiệu sản phẩm: thước đo sợi quang chính xác cho dao cắt quang giá rẻ Thước dao cắt quang, Thước fast connect, thước dao cắt quang , thước đo cắt sợi quang Tính năng : Tuốt lớp phủ sợi quang trước khi dùng dao cắt chính xác Xác định độ dài cần thao tác chính xác Tiện dụng trong thi công cáp quang Chiều dài phần lõi được tuốt :  10-30mm Chiều dài tối đa bao gồm phần lõi quang chưa tuốt : 50mm hình ảnh:Thước đo sợi quang chính xác cho Dao cắt quang    Tính năng : là loại thước đa năng, dễ thao tác thích hợp cho người mới bắt đầu là quang, không cần nhớ chính xác chiều dài các phân đoạn Tuốt lớp phủ sợi quang trước khi dùng dao cắt chính xác Các giới hạn phân đoạn được chia sẵn trên thước giúp tao tác nhanh không cần đo độ dài Tiện dụng trong thi công cáp quang Chiều dài phần lõi được tuốt tối đa :  40mm Chiều dài tối đa bao gồm phần lõi quang chưa tuốt : 50mm