THIẾT BỊ DCOM 1K3M BẢN CẦM TAY MINI KHÔNG DÂY TỐC ĐỘ CAO, ĐA MẠNG CẤU HÌNH NỔI TRỘI