Reportar esta app

Description

Pixwell – là một tạp chí của Wordpres mạnh mẽ, đa chức năng và tiến bộ với thiết kế pixel hoàn hảo, các tính năng tuyệt vời, đáp ứng phù hợp với các giao diện PC và mobile. Themes phù hợp với các loại blog về công thức nấu ăn, thời trang, du lịch, công nghệ tạp chí cá nhân các trang web blog khác.

Themes Pixwell Nulled wordpres thân thiện với SEO và schema thân thiện. Hỗ trợ liên kết trang tìm kiếm, biểu đồ mở. Nó rất tối ưu về SEO.

Cơ sở dữ liệu Pixwell Wp nulled themes tốt và được tải nhanh. ưu điểm thiết kế cho các web lớn, chỉ sử dụng một thẻ meta để lưu trữ tất cả các thông tin bưu chính bổ sung, gần như tất cả các chức năng có modul và chỉ tải khi có yêu cầu.

https://themeforest.net/item/pixwell-modern-magazine/24689900
https://www.up-4ever.org/n1v7wigpb88v

Tham khảo thêm ngay  Download free Inhype V1.1 - Blog & Magazine wordpress theme nulled

Comentarios cerrados.