THẺ LƯU PS2 64MB LƯU GAME PS2

shop chuyên đổ buôn máy game và link phụ kiện cho các cửa hàng Tương thích với tất cả các phiên bản cho PS2. Dễ dàng sử dụng, chèn và chơi. Thêm dữ liệu để lưu bộ nhớ. Thiết kế bền và nhỏ gọn. Thẻ nhớ lưu dữ liệu trò chơi mô-đun thẻ lưu trữ mở rộng cho bảng điều khiển trò chơi sony ps2 Tính năng: Tương thích với tất cả các phiên bản cho ps2. Dễ dàng sử dụng, chèn và chơi. Thêm dữ liệu để lưu bộ nhớ. Thiết kế bền và nhỏ gọn. shop chuyên đổ buôn máy game và link phụ kiện cho các cửa hàng Tương thích với tất cả các phiên bản cho PS2.Dễ dàng sử dụng, chèn và chơi.Thêm dữ liệu để lưu bộ nhớ.Thiết kế bền và nhỏ gọn.Thẻ nhớ lưu dữ liệu trò chơi mô-đun thẻ lưu trữ mở rộng cho bảng điều khiển trò chơi sony ps2Tính năng:Tương thích với tất cả các phiên bản cho ps2.Dễ dàng sử dụng, chèn và chơi.Thêm dữ liệu để lưu bộ nhớ.Thiết kế bền và nhỏ gọn.