Thẻ giấy máy chấm công 7500A/D,2200,3300

Thẻ giấy dùng cho các dòng máy chấm Công như 7500A, 7500D, rj2200A, rj2200N, rj3300A, rj3300N… Và một số dòng máy chấm Công thẻ giấy dùng in kim. Lh: . 1 tệp 100 thẻ giá 70.000 Sẵn hàng số lượng lớn ạ. Thẻ giấy dùng cho các dòng máy chấm Công như 7500A, 7500D, rj2200A, rj2200N, rj3300A, rj3300N… Và một số dòng máy chấm Công thẻ giấy dùng in kim. Lh: . 1 tệp 100 thẻ giá 70.000 Sẵn hàng số lượng lớn ạ.