Thanh Dài Của Máy Đánh Bóng Vữa Xi Măng Chạy Điện Cầm Tay, Cho Bột Thiết Bị Treo Tường