Tay Cầm PS5 DualSense Wireless Controller (Màu tùy chọn) – Hàng nhập khẩu