Tài liệu “tìm kiếm và lọc đối tượng trong CAD”

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

PHẦN V – CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM VÀ LỌC ĐỐI TƯỢNG TRONG
AUTOCAD
Khi làm việc với AutoCAD, có thể không ít lần bạn phải chọn nhiều đối tượng
cùng 1 lúc để thực hiện 1 lệnh nào đó, mà các đối tượng này lại có những đặc tính giống
nhau, có thể là cùng Layer, cùng màu sắc. cùng là đường tròn, đường thẳng,… Khi đó,
thay vì phải chọn từng đối tượng rất mất thời gian, AutoCad hỗ trợ ta rất nhiều công cụ
để phục vụ lọc và tìm kiếm. Nguyên lí hoạt động của tất cả các phương pháp này đều là
lọc dựa trên 1 hay nhiều thuộc tính chung của đối tượng để tìm ra nhóm đối tượng đều có
các thuộc tính chung đó.
I – LỌC ĐỐI TƯỢNG BẰNG FILTER
Có 2 cách để lọc đối tượng bằng Filter:
1/ LỌC DỰA THEO ĐỐI TƯỢNG MẪU
Quy trình cơ bản của phương pháp này là:
Chọn đối tượng mẫu–>Giữ lại các thuộc tính cần lọc–> Apply-Quét vùng lọc
– Gõ lệnh tắt FI↙

Link tải ebook: http://j.gs/F88z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *