Home Nhà thiết kế - DesignerAutocadMẹo Autocad Sửa vùng chọn selection thành hình chữ nhật