Router wifi xuyên tường – modem wifi băng tần kép 4 râu wifi tplink 3320 chuẩn AC 600 Mbps

SỬ DỤNG CẮM DÂY MẠNG Sử dụng dây cáp mạng để Kết nối bộ phát TPLINK 3320N với bộ modem chủ của nhà mạng/ hoặc 1 router khác đã có mạng để cấp đường truyền INTERNET cho thiết bị hoạt động lên mạng. Sử dụng TPLINK như một bộ modem phát wifi phụ, dùng mở rộng thêm vùng phủ sóng trong gia đình bạn.