Reportar esta app

Description

1. Phím tắt công cụ SketchUp

Các công cụ trong SketchUp đều được nhà sản xuất trang bị cho các phím tắt, các bạn hãy sử dụng những phím tắt để cài thiện tốc độ làm việc. Dưới đây là bảng phím tắt liên quan tới các công cụ trong SketchUp.

Phím tắtTên và chức năng
AArc – Công cụ vẽ vòng cung
BPaint Bucket – Xô sơn, đổ màu
CCircle – Công cụ vẽ vòng tròn
DDimension – Công cụ hiển thị kích thước
EEaser – Tẩy, xóa
FOffset – Công cụ thêm, bù
GMake Components – Tạo các thành phần đang chọn thành một nhóm
HPan – Công cụ di chuyển vùng hiển thị
IImage lgloo – Công cụ tạo hình ảnh tuyết
JAxes – Hiển thị trục
KHidden Geometry – Ẩn khối hình
LLine – Công cụ vẽ đường thẳng
MMove – Công cụ di chuyển
OOrbit – Công cụ di chuyển góc nhìn
PPull – Công cụ đẩy khối các đối tượng
QRotate – Công cụ xoay
SScale – Công cụ phóng to/ thu nhỏ đổi tượng
TTape measure – Công cụ thước dây
UPipe along path – Công cụ tạo đường ống
VMake unique – Công cụ tạo chất liệu
WWireframe – Ẩn các bề mặt chỉ hiển thị khung của các vật thể
XX-ray – Ẩn tất cả để nhìn xuyên suốt
YHide / Unhide – Ẩn hiện một đối tượng
ZZoom – Phóng to thu nhỏ góc làm việc

2. Phím tắt chức năng của SketchUp

Các phím tắt chức năng chỉnh sửa

Phím tắtTên và chức năng
Ctrl+AEdit/Select All – Chọn tất cả các đối tượng trên vùng làm việc
Ctrl+CEdit/Copy – Sao chép một đối tượng đang chọn
Ctrl+XEdit/Cut – Cắt một đối tượng đang chọn
Ctrl+VEdit/Paste – Dán đối tượng được chọn
Ctrl+ZEdit/Undo – Hoàn trả một thao tác
Ctrl+YEdit/Redo – Lấy lại một thao tác
Ctrl+TEdit/Select None – Bỏ chọn tất cả các đối tượng đang được chọn

Các phím tắt chức năng Camera

Phím tắtTên và chức năng
Ctrl+Shift+ECamera/Zoom Extents – Zoom tất cả các đối tượng trên vùng làm việc
OCamera/Orbit – Thay đổi góc nhìn
HCamera/Pan – Thay đổi vùng hiển thị
ZCamera/Zoom – Phóng to, thu nhỏ góc nhìn   
Ctrl+Shift+WCamera/Zoom Window – Zoom các đối tượng trong cửa sổ
Shift+ZCamera/Zoom Extents – Zoom tất cả các đối tượng

Các phím tắt đến File, dữ liệu

Phím tắtTên và chức năng
Ctrl+NFile/New – Tạo bản vẽ 3D mới
Ctrl+OFile/Open – Mở bản vẽ 3D sẵn có
Ctrl+PFile/Print – In bản vẽ
Ctrl+SFile/Save – Lưu bản vẽ đang mở

Các phím tắt SketchUp khác

Phím tắtTên và chức năng
Shift+F1SketchUp/Context Help – Mở bảng hướng dẫn của SketchUp
PageDownChuyển tới Screen tiếp theo trong Animation
PageUpLụi lại Screen trước đó trong Animation
Tham khảo thêm ngay  Bài 21 - Thanh công cụ Layer trong Sketchup 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *