Ổ Cứng Thể Rắn Gắn Ngoài SSD HDD Thiết Bị Lưu Trữ Ổ Cứng Di Động Máy Tính

Đặc điểm kỹ thuật: Dung lượng: 500GB,1TB,2TB,4TB Loại ổ đĩa được hỗ trợ: SSD Kết nối: USB3.1, tương thích ngược với USB2.0 Đầu vào: Micro,Type-C Đầu ra: M.2 m-key/m.28-key Hỗ trợ giao thức vận chuyển UASP Giao diện b-key: Hỗ trợ giao thức NGFF (SATA Ill) Giao diện m-key: Hỗ trợ giao thức NVMe Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD với 2230/2242/2260/2280 4 Hỗ trợ systerm: Cho Win7/8/10Vista/Linux/MAX OS 10 hoặc cao hơn Tốc độ Ổ cứng: 7200 vòng/phút Gói bao gồm: 1 bộ Đặc điểm kỹ thuật: Dung lượng: 500GB,1TB,2TB,4TB Loại ổ đĩa được hỗ trợ: SSD Kết nối: USB3.1, tương thích ngược với USB2.0 Đầu vào: Micro,Type-C Đầu ra: M.2 m-key/m.28-key Hỗ trợ giao thức vận chuyển UASP Giao diện b-key: Hỗ trợ giao thức NGFF (SATA Ill) Giao diện m-key: Hỗ trợ giao thức NVMe Hỗ trợ ổ cứng: M.2 SATA SSD với 2230/2242/2260/2280 4 Hỗ trợ systerm: Cho Win7/8/10Vista/Linux/MAX OS 10 hoặc cao hơn Tốc độ Ổ cứng: 7200 vòng/phút Gói bao gồm: 1 bộ