Ổ cứng HDD box PC và Laptop 4T ( 4TB ), 3TB, 2TB, 1TB, 500GB, 250GB chuyên dụng