Nhanh chóng tạo các bảng màu từ các thư viện khối

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description


Khối 1 có rất nhiều tệp AutoCAD và phải kéo từng tệp vào các pallet công cụ của tôi.

lãng phí rất nhiều thời gian kéo nó cho mỗi khách hàng.

chỉ có thể tạo các bảng công cụ từ các thư viện AutoCAD Block với một vài cú nhấp chuột?

Và không dễ để tạo chúng cho mỗi máy tính khách! Thiết lập Bảng công cụ và xuất nó cho tất cả người dùng Đúng. Bạn có thể tạo một bảng dưới dạng bảng màu tiêu chuẩn, sau đó xuất cài đặt thành tệp (.xtp). Sau đó bạn có thể nhập nó cho một khách hàng khác. Nhưng hãy nhớ. Cài đặt này được trỏ đến một vị trí cụ thể. Hoặc là bạn đặt nó trên một máy chủ hoặc ổ đĩa cục bộ. Bạn phải có cùng một vị trí trên mọi máy! Một cách khác để làm điều này là bằng cách đặt thư mục hỗ trợ bảng màu trên máy chủ và chia sẻ chúng với người dùng của bạn. Xem khả năng và khả năng khóa bảng màu ở đây. Nhưng một số người phản hồi cho biết điều này khá lỗi và không suôn sẻ như doanh nghiệp cắt giảm. Quản lý thư viện tệp khối 1 có một cách giải quyết khác: Tại sao bạn không đặt tất cả các khối của mình trong cùng một danh mục vào một tệp? Lợi thế là gì? Bạn có ít hơn để quản lý tập tin. Nó sẽ dễ dàng hơn. Đây là một cách sử dụng tốt khác của nó, tạo ra một bảng màu từ

Tham khảo thêm ngay  Làm thế nào để sử dụng các đơn vị đo khác sau từ drawing trên dimension style

X: > Program Files > Autodesk > YOUR AUTOCAD VERSION >Sample > DesignCenter

Nhấp chuột phải vào một tập tin, ví dụ, .dwg. Mở rộng tệp bằng cách nhấp vào biểu tượng + ở bên trái của tệp. Bạn sẽ tìm thấy các khối như đối tượng của nó. Nhấp chuột phải, sau đó chọn Tạo bảng công cụ.

Tạo menu ngữ cảnh bảng công cụ Bảng màu của bạn sẽ được tạo và thêm vào. Nó dễ dàng hơn, đặc biệt nếu người dùng của bạn ánh xạ ổ đĩa mạng. Bạn không phải đặt mục tiêu chính xác cho từng khách hàng;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *