MÁY QUÉT MÃ VẠCH ĐỂ BÀN RICHTA DT-8500 2D QRCODE, máy đọc mã vạch để bàn