Mạch Kỹ Thuật Số💕Thẻ PCI-E Mini Wifi Bluetooth 2.4 Tốc Độ 300Mbps Mạng AR5B22 Băng Tần Kép 4.0G/5Ghz

Các tính năng: Có thể hoạt động với hầu hết các máy tính xách tay tất cả các thương hiệu có cùng khe cắm PCI-E Đặc điểm kỹ thuật: Mới và chất lượng cao 100% Mẫu: ar5b22 Băng tần kép: 2.4Ghz 5Ghz Hỗ trợ Bluetooth 4.0 HS. Loại: 802.11 A/B/g/n + Bluetooth 4.0 Sysyem:Windows 7/8.10 Gói bao gồm: 1 x Thẻ Bluetooth Wifi ar5b22 Lưu ý: Xin lưu ý rằng do màn hình hiển thị máy tính của bạn, màu sắc có thể có một số khác biệt giữa hình ảnh và sản phẩm thật. Có sự khác biệt 2-3% do đo bằng tay. Các tính năng: Có thể hoạt động với hầu hết các máy tính xách tay tất cả các thương hiệu có cùng khe cắm PCI-E Đặc điểm kỹ thuật: Mới và chất lượng cao 100% Mẫu: ar5b22 Băng tần kép: 2.4Ghz 5Ghz Hỗ trợ Bluetooth 4.0 HS. Loại: 802.11 A/B/g/n + Bluetooth 4.0 Sysyem:Windows 7/8.10 Gói bao gồm: 1 x Thẻ Bluetooth Wifi ar5b22 Lưu ý: Xin lưu ý rằng do màn hình hiển thị máy tính của bạn, màu sắc có thể có một số khác biệt giữa hình ảnh và sản phẩm thật. Có sự khác biệt 2-3% do đo bằng tay.