Reportar esta app

Description

B1: Các bạn gõ lệnh “CT” và ấn Spacebar để sử dụng lệnh

B2: Các bạn sẽ chọn 2 điểm để đặt nét cắt và ấn Spacebar để kết thúc lệnh. Và các bạn sẽ được nét cắt như hình dưới

Tải lisp: Link tải

Tham khảo thêm ngay  Lisp cad tổng hợp 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *