Reportar esta app

Description

AutoLISP là ngôn ngữ lập trình sẵn có của AutoCAD. AutoLISP được sử dụng để tạo các chương trình sẽ tự động tạo bản vẽ. Đây là một ngôn ngữ lập trình thủ tục. Nó đã sẵn sàng, tức là Nếu bạn đã tải AutoCAD phiên bản đầy đủ trên máy tính thì AutoLISP đã có sẵn. Phiên bản AutoCAD LT không có giao diện AutoLISP. Các lệnh do người dùng xác định có thể được thêm vào AutoCAD bằng AutoLISP. Các lệnh tùy chỉnh này sẽ thực hiện các hoạt động mà chúng tôi muốn tự động hóa. Ví dụ rất đơn giản có thể tạo ra các hình dạng tham số của bất kỳ sự phức tạp nào. Những hình dạng này sẽ được tạo ra xem xét các tham số và giá trị được xác định được cung cấp tại thời điểm tạo.

Hầu như tất cả các hoạt động bạn thực hiện thủ công có thể được thực hiện tự động bằng AutoLISP. AutoLISP có bộ chức năng phong phú mà bạn có thể sử dụng để thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong AutoCAD tự động. Nó có chức năng lập trình chung cho thao tác biến, điều khiển quyết định, vòng lặp, thao tác Arithmatic, xử lý và chức năng xử lý lỗi. Và các chức năng đặc biệt như chức năng hình học, chức năng điều khiển hiển thị, truy vấn và lệnh funcitons funcitons người dùng và chức năng xử lý đối tượng.

Tải tại đây :

LispCAD suu tam tong hop.zip – 23.1 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *