[LIKE NEW 95%] Bộ phát wifi TPLINK – Modem Wifi 842N chuẩn 300 Mbps, cục phát wifi tplink, router wifi cuc phat sóng wifi, wifi tplink

HÀNG ĐÂY LÀ SẢN PHẨM HÀNG THANH LÝ 95%, KHÔNG PHẢI MỚI FULLBOXQÚY KHÁCH LƯU Ý KHÔNG SỬ DỤNG 842N ĐỂ KÍCH SÓNG WIFI KHÔNG DÂY !. CHỈ SỬ DỤNG CẮM DÂY MẠNG PHÁT WIFI SỬ DỤNGQÚY KHÁCH LƯU Ý KHÔNG SỬ DỤNG 842N ĐỂ KÍCH SÓNG WIFI KHÔNG DÂY !. CHỈ SỬ DỤNG CẮM DÂY MẠNG PHÁT WIFI SỬ DỤNGQÚY KHÁCH LƯU Ý KHÔNG SỬ DỤNG 842N ĐỂ KÍCH SÓNG WIFI KHÔNG DÂY !. CHỈ SỬ DỤNG CẮM DÂY MẠNG PHÁT WIFI SỬ DỤNGQÚY KHÁCH LƯU Ý KHÔNG SỬ DỤNG 842N ĐỂ KÍCH SÓNG WIFI KHÔNG DÂY !. CHỈ SỬ DỤNG CẮM DÂY MẠNG PHÁT WIFI SỬ DỤNGQÚY KHÁCH LƯU Ý KHÔNG SỬ DỤNG 842N ĐỂ KÍCH SÓNG WIFI KHÔNG DÂY !. CHỈ SỬ DỤNG CẮM DÂY MẠNG PHÁT WIFI SỬ DỤNGQÚY KHÁCH LƯU Ý KHÔNG SỬ DỤNG 842N ĐỂ KÍCH SÓNG WIFI KHÔNG DÂY !. CHỈ SỬ DỤNG CẮM DÂY MẠNG PHÁT WIFI SỬ DỤNG