Reportar esta app

Description

Trong quá trình thiết kế autocad, tôi biết bạn có rất nhiều cách có thể vẽ ra đường line nhưng cách nào thực sự nhanh để giúp bạn vẽ nhanh bản vẽ thì bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ đường line nhanh nhất trong autocad

Để vẽ đường line nhanh chúng ta sẽ sử dụng lệnh L để vẽ nhanh nhé

1. Vẽ đường thẳng bằng lệnh

Chúng ta Gõ lệnh C hoặc Circle

-Ý nghĩa: Lệnh CIRCLE dùng để vẽ đường tròn.

2. Vẽ bằng thanh công cụ

Chọn từ menu Draw chọn biểu tượng Circle

-Có nhiều phương pháp để vẽ đường tròn trong Cad:

1. Center, Radius.

-Ý nghĩa: Lựa chọn này dùng để vẽ đường tròn bằng cách xác định tâm (Center) (nhập tọa độ hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm) và nhập giá trị bán kính (Radius) của đường tròn.

-Các bước thực hiện
-Ví dụ: Vẽ đường tròn có tâm là điểm A của tam giác ABC và có bán kính R = 5.

 • Command: CIRCLE (C) – ENTER

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Kích chọn điểm P

 • Specify radius of circle or [Diameter] <61.4864>: 5 – ENTER
 • 2. Center, Diameter.
 • -Ý nghĩa: Lựa chọn này dùng để vẽ đường tròn bằng cách xác định tâm (nhập tọa độ hoặc dùng các phương thức truy bắt điểm) và nhập giá trị đường kính (Diameter) của đường tròn.

-Các bước thực hiện lệnh vẽ đường tròn trong Cad

-Ví dụ: Vẽ đường tròn có tâm là điểm C có vị trí tọa độ như trên hình vẽ và đường kính (Diameter = 10).

 • Command: CIRCLE (C) – Enter
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Kích chọn điểm 
 • Specify radius of circle or [Diameter] <17.3436>: D – Enter
 • Specify diameter of circle <34.6873>: 10 – Enter

5. 3P (3 Points).

vẽ đường tròn trong cad

-Ý nghĩa: Lựa chọn này cho phép ta vẽ đường tròn qua 3 điểm (3 Points) do ta chọn. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Tham khảo thêm ngay  Lệnh Line trong Autocad

-Ví dụ: Vẽ đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác.

 • Command: CIRCLE (C) – ENTER
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P  – ENTER
 • Specify first point on circle: Kích chọn điểm P1 
 • Specify second point on circle: Kích chọn điểm P2
 • Specify third point on circle: Kích chọn điểm P3 

4. 2P (2 Points).

-Ý nghĩa: 

 • Lựa chọn này cho phép vẽ đường tròn qua 2 điểm (2 Points) do ta chọn.
 • Hai điểm mà ta chọn đó chính là đường kính của đường tròn.

-Các bước thực hiện: 

-Ví dụ: Vẽ đường tròn đường kính là đoạn thẳng P1 P2.

 • Command: CIRCLE (C) – ENTER
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2P – ENTER
 • Specify first end point of circle’s diameter: Kích chọn điểm P1
 • Specify second end point of circle’s diameter: Kích chọn điểm P2 
 • 5. Ttr (Tan, tan, radius).
 • -Ý nghĩa: Lựa chọn này cho phép ta vẽ đường tròn tiếp xúc với hai đối tượng cho trước và bán kính R (radius) do ta chọn.
 • -Chú ý: 
 • Nếu vẽ đường tròn tiếp xúc với hai đối tượng song song thì nên dùng lựa chọn 2P để vẽ.
 • Nếu tại dòng: “Specify radius of circle <27.5120>:” Nhập giá trị bán kính đủ lớn thì tùy vào vị trí được chọn hai đối tượng tiếp xúc với đối tượng sẽ được tạo ra, thì sẽ có các vị trí của đường tròn được tạo ra khác nhau.
Tham khảo thêm ngay  Lệnh Mtext trong autocad

-Ví dụ: Vẽ đường tròn tiếp xúc với cạnh AB và cạnh CD với bán kính R=15.

 • Command: CIRCLE (C) – ENTER
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: TTR – ENTER
 • Specify point on object for first tangent of circle: Kích chọn một điểm trên cạnh AC 
 • Specify point on object for second tangent of circle: Kích chọn một điểm trên cạnh CB 
 • Specify radius of circle <27.5120>: 5 – ENTER

6. Tan, Tan, Tan

-Ý nghĩa: 

 • Lựa chọn này dùng để vẽ đường tròn tiếp xúc với 3 đối tượng được chọn.

Đường tròn nội tiếp tam giác.

-Ví dụ: Vẽ đường tròn tiếp xúc với đoạn AB, CD và DA.

 • Command: CIRCLE (C) – ENTER
 • CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P – ENTER
 • Specify first point on circle: Tan – ENTER Kích chọn một điểm trên cạnh AB
 • Specify second point on circle: Tan – ENTER Kích chọn một điểm trên cạnh CD
 • Specify third point on circle: Tan – ENTER Kích chọn một điểm trên cạnh DA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *