Lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày TRACE

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày TRACE trong autocad:

Command line: Trace
Specify trace width <0.2000>:Nhập khoảng cách, hoặc vào giá trị, hoặc ↵
Specify start point: Trỏ điểm (1)
Specify next point: Trỏ điểm (2)
Specify next point: Trỏ điểm (3) hoặc ↵ để kết  thúc lệnh
Đoạn thẳng được tô khi lệnh Fill có giá trị ON

Lưu ý nếu autocad chưa hiển thị lệnh trace thì làm như sau:

1 Nhập lệnh REDEFINE, Enter

2 Gõ TRACE, Enter

Tham khảo thêm ngay  Hướng dẫn bằng video cho người mới bắt đầu AutoCAD - 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *