Reportar esta app

Description

Lệnh TextStyle trong autoCAD (hay còn gọi là lệnh ST trong CAD, quản lý text trong cad, thiết lập text trong cad): Là lệnh tạo kiểu chữ cho bản vẽ (ngoài ra cũng lệnh sửa text hàng loạt trong 1 bản vẽ). Cụ thể cách dùng lệnh Lệnh TextStyle trong CAD như sau:
Lệnh : Style hoặc textstyle
Lệnh tắt : ST
Menu: format\text style
Sau khi vào lệnh sẽ xuất hiện hộp thoại sau:

Ta có thể xem kiểu chữ vừa tạo tại ô Preview. Có thể thay đổi tên và xoá kiểu chữ bằng các
nút Rename và Delete. Sau khi tạo một kiểu chữ ta nhấp nút Apply để tạo kiểu chữ khác hoặc muốn kết thúc lệnh ta nhấp nút Close. Kiểu chữ có thể được đùng nhiều nơi khác nhau.

Tham khảo thêm ngay  CAD Lệnh Boundary trong autocad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *