Home Nhà thiết kế - DesignerAutocadLệnh autocad Lệnh mkltype trong CAD – tạo linetype đường điện, nước