Reportar esta app

Description

Lệnh Autocad – Lệnh HatchEdit trong CAD (lệnh HE trong CAD) : Là lệnh hiệu chỉnh mặt cắt liên kết. Ta có thể nhập lệnh hoặc nhắp đúp chuột tại đối tượng cần thay đổi sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Hatch Edit cho ta hiệu chỉnh. Cụ thể cách dùng lệnh HatchEdit trong CAD như sau:
Lệnh : HatchEdit
Lệnh tắt : He
Menu : modify/object/hatchedit

Tương tự như hộp thoại Hacth Gradient ta chọn các thông số cần thay đổi sau đó nhấn nút
OK để hoàn tất công việc.

Tham khảo thêm ngay  Lệnh đo góc trong CAD (DIMANGULAR )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *