Lệnh Donut | Hướng dẫn hữu ích về Autocad

5.0/5 Votos: 1

Reportar esta app

Description

Hôm nay tự học thiết kế sẽ giới thiệu với bạn một lệnh mới trong autocad. Đây là lệnh thường sử dụng trong những ngành cơ khí. Bạn có thể xem chi tiết lệnh dưới đây:

Lệnh DONUT trong AutoCAD là lệnh vẽ hình vành khăn trong CAD

Command line: Donut
Menu: Draw ==> Donut

  • Specify inside diameter of donut <current>: Giá trị đường kính trong
  • Specify outside diameter of donut <current>: Giá trị đường kính ngoμi
  • Specify center of doughnut: Toạ độ tâm hình vành khuyên sẽ được tô màu bên trong nếu giá trị của lệnh Fill là ON và ngược lại khi Fill là OFF.
Tham khảo thêm ngay  Lệnh đo góc trong CAD (DIMANGULAR )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *