Làm việc, hiệu chỉnh các khối hình cơ bản

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

2.3. Make Group, Make Component và Make Unique. ( tạo nhóm, tạo componet, tạo unique)

Bảng so sánh

Make Group (G)Make Component (Ctrl +G)Make Unique
Kích thước, thuộc tínhNhững đối tượng Make Group là những đối tượng riêng biệt, số đo kích thước và các thuộc tính sau khi sao chép không phụ thuộc lẫn nhau.Các số đo phụ thuộc, nếu 1 vật thể thay đổi thì tất cả các vật thể được sao chép ra còn lại thay đổi theo.Chuyển thuộc tính đối tượng Component về Group.
Tên – TrụcKhông cho đặt tên và sửa trục khi tạo, chỉ có thể sửa tên trong quản lý Outliner và sửa trục sau.Cho phép đặt tên và sửa trục khi tạo.

3. Xây dựng các phép tạo hình 3d và hiệu chỉnh hình khối cơ bản.3.1. Nhóm tạo hình.Push/Pull (P)Là công cụ tạo tạo độ dày từ 1 mặt 2d (đồng phẳng).Thao tác: chọn mặt, chọn P, nhấp chuột để di chuyển hướng lên (xuống), nhấp chuột để kết thúc hoặc nhập số liệu và Enter.

Hoặc chọn Push rồi rê vào các mặt Push/Pull (kéo/đẩy). Mặt nào Push được sẽ hiện dấu chấm chấm. Mặt không Push được (mặt cong, mặt lỗi) sẽ hiện dấu chéo đỏ.

Trong quá trình Push có thể orbit, pan, zoom.Có thể Push giá trị dương (lồi), hoặc âm (lõm). Có thể Push đường cong theo hướng vuông góc.

Sau khi Push lần đầu, nhấp chuột đôi vào những mặt khác, lệnh Push sẽ tự lặp lại giá trị Push cũ.

Nếu mặt trước chạm mặt sau (on face) , thì Sketchup sẽ hủy mặt đó đi.

Push sẽ làm mặt gốc mất đi. Trong lúc Push, nhấn Ctrl 1 lần để giữ lại mặt gốc..

Khi Push có thể gióng cao độ các mặt thông qua Face hoặc điểm thuộc mặt. Lưu ý Push không cho phép lưu nhớ truy bắt điểm đặc biệt như Line.

Nhấp nhanh chuột 3 lần liên tục để chọn tòan bộ khối.Sau khi tạo khối lưu ý nên Group toàn bộ khối để tiện quản lý về sau.Đặt tên Group/Component như hình.

Offset (F): Tại đường/mặt đơn lẻ song song. Không có tác dụng ở ngòai Group.Nhập giá trị vào VCB. Nhấp chuột đôi là lặp lại lệnh với cùng 1 giá trị.

Move/Copy (M)Chọn đối tượng, chọn công cụ (M), nhấp chuột 2 điểm để di chuyển. Hoặc gõ vào VCB khỏang cách di chuyển.
Các chức năng khóa hướng di chuyển như Shift và dấu di chuyển tương tự như Line.Copy. Khi Move nhấn thêm Ctrl. Nếu muốn nhân bản tịnh tiến thêm đối tượng vừa Copy, sau khi kết thúc lệnh, nhấn thêm x (hoặc *) số đối tượng. Tương tự như copy thêm nhiều đối tượng đặt giữa 2 đối tượng đầu và cuối với dấu /.

Lệnh x và / chỉ ngừng tác động khi chúng ta tiến hành chọn lệnh khác. Chúng ta có thể thay đổi giá trị x hoặc / cho đến khi vừa ý.Nếu đối tượng là Component, chỉ cần 1 đối tượng thay đổi thì tòan bộ đối tượng còn lại thay đổi.
Follow meRotate (Q)Chọn đối tượng, chọn công cụ Rotate (Q), chọn mặt phẳng tâm & phương xoay và chọn hướng xoay. Lưu ý mặt phẳng xoay sẽ vuông góc với trục hướng nhìn, tương tự như việc vẽ Rectangle.

Tương tự như Move, xoay cũng ẩn trong đó lệnh vừa xoay vừa sao chép dạng x hoặc /.

Scale (S)Chọn đối tượng, chọn công cụ và chọn vào các điểm trục để Scale. Nhấn Shift để kích họat Scale 1 phương sang 2 phương. Nhấn Ctrl để Scale đồng tâm từ tâm theo 3 phương.Gõ -1 để Scale đối xứng (mirror)

Bài tập tổng hợp. Sử dụng các công cụ trên để dựng hình thức cột Ionic.
Vẽ hình tròn.

Vẽ cung tròn.

Rotate.

Xóa phần thừa, có thể Lock nếu muốn.

Push kết hợp Ctrl để giữ lại những mặt cố định.

Scale Ctrl đúng tâm 2 mặt đáy và đỉnh.

Vẽ thêm chân cột. Định hình các tiết diện và vẽ bằng Follow me.Chọn mặt tròn phương xoay, chọn Follow Me và chọn tiết diện.

Những mặt xanh được qui ước là mặt trong, khả năng nhận chất liệu khi Render sẽ bị sai lệch màu. Khi vẽ gặp mặt xanh, nhấn chuột phải vào mặt chọn Reverse Face để chuyển về mặt màu trắng (mặt ngòai).

Có thể tắt/mở những đường ẩn của Sketchup khi tạo mặt cong. Tuy nhiên nếu ẩn thì File sẽ được xử lý nhanh hơn.

Tham khảo thêm ngay  How To Understand Classical Music With This Crash Course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *