Làm thế nào để sử dụng các đơn vị đo khác sau từ drawing trên dimension style

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Nếu bạn làm việc với các đơn vị đo thì bạn thường sử dụng đơn vị mm. Một số mẫu mặc định có đơn vị mm tuy nhiên một số mẫu thì không. Tuy nhiên đôi khi mọi người lại muốn nhìn nó dưới một đơn vị đo như m vì tòa nhà cao tầng thì nhìn m sẽ dễ hình dung hơn, con số sẽ gọn gàng hơn.

Chúng tôi sẽ giúp bạn làm thế nào để hiển thị từ đơn vị mm sang đơn vị m.

Làm việc với Dimennsion Style:

Bạn có thể thay đổi cài đặt trong dimension style. Nhập type dimstyle => Enter.

Thay đổi scale factor:

Trong tab Primary Units xem phần Measurêmnt scale group click change the scacle factor thành 0.001. Điều đó sẽ giúp bạn chuyển đổi hệ số từ mm sang m.


Bây giờ khi bạn vẽ trong bản vẽ 3000, kích thước sẽ hiển thị 3.

Sử dụng m như là Suffix. Bạn có thể thêm vào dưới dạng hậu tố kích thước.

Nó có nghĩa là bạn có thể thấy m ở cuối giá trị dimension của mình

Thêm vào dưới dạng Dấu tách thập phân (dimcimal separator) Chúng ta có thể hiển thị 2m50cm hoặc 1m25cm thay vì 2.5m hoặc 1.25 Bạn có thể sử dụng m làm dấu tách thập phân và giới hạn số thập phân là 0,00. Bởi vì nếu bạn muốn hiển thị bằng cm, bạn chỉ có thể hiển thị hai chữ số thập phân. Đầu tiên, hãy mở kiểu kích thước (dimension style) một lần nữa.

Tham khảo thêm ngay  Cách load lisp autocad không cần cập nhật lần sau


Chắc chắn rằng Linear Dimensions> Precision là 0.00.

Zero suppression > Trailing bằng cách tắt lựa chọn này.

Đóng tất cả các hộp thoại sau đó chọn một kích thước. Nhấn Ctrl + 1 để mở bảng Thuộc tính (properties Palette).

Trong Bảng Thuộc tính (properties palette, tìm Primary Units. Trong nhóm đó, thay đổi số thập phân trong và tách để thay đổi Decimal thành m. Thay đổi dim suffix thành cm.

Bây giờ bạn đã thấy nó thay đổi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *