Hướng dẫn cài đặt Sketchup Pro 2020

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

SketchUp Pro 2020 là phần mềm hữu ích từ giai đoạn thiết kế sớm nhất cho đến khi kết thúc quá trình xây dựng. Lập trình, lập sơ đồ, phát triển thiết kế, chi tiết, tài liệu, RFIs, bất cứ nơi nào bạn cần bản vẽ, bạn cần SketchUp Pro.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT SKETCHUP PRO 2020

Các bước thực hiện

BƯỚC 1:  CÁC BẠN DOWNLOAD SKETCHUP PRO 2020 VỀ MÁY

https://www.fshare.vn/folder/UUFBXLSZCH1G?token=1597036961

BƯỚC 2: HƯỚNG DẪN CRACK SKETCHUP PRO 2020

  • Tắt phần mềm diệt virus (Chú ý tắt cả Windows Defender)
  • Giải nén file vừa download
  • Chạy Setup để cài đặt phần mềm
  • Copy “LayOut” “Style Builder” and “SketchUp” vào nơi vừa cài đặt phần mềm đường dẫn “C:Program FilesSketchUpSketchUp 2020

Tham khảo thêm ngay  Download SketchUp Pro 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *