Hướng dẫn bằng video cho người mới bắt đầu AutoCAD – 1

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Hướng dẫn bằng video cho người mới bắt đầu AutoCAD – 1 là điểm khởi đầu tốt cho người dùng AutoCAD mới làm quen, những người muốn bắt đầu học AutoCAD từ các khái niệm rất cơ bản. Các lệnh AutoCAD được trình bày trong bài giảng này là các giới hạn, Zoom All, Linus F8 (chế độ ortho), xóa, Osnap (Object snap), Circle, Undo & Redo. Vì dòng là lệnh vẽ đầu tiên và quan trọng, nó đã được hiển thị chi tiết. Làm thế nào để vẽ các đường thẳng và đường thẳng được chỉ định góc đã được hiển thị. Các tùy chọn dòng như Hoàn tác & Đóng cũng được bảo hiểm. Cả hai phương pháp thủ công và tự động đã được Osnap hiển thị. Phương pháp tạo vòng tròn đã được hiển thị với tùy chọn bán kính.

Tham khảo thêm ngay  REDRAW (RE) - LỆNH TÁI TẠO LẠI MÀN HÌNH VẼ AUTOCAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *