HIỂN THỊ NÉT ĐỨT HOẶC ĐƯỜNG CENTER TRONG LAYOUT

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Cách hiển thị nét đứt hoặc đường center trong layout

 Vào Cad\ Format\ Linetype\ Show Detail , Chỉnh sửa các thông số như hình. 

 1. Bỏ chọn User paper space units for scaling

2.  Đánh lệnh Re
3. Qua Layout, nhập Psltscale: nhập 0
4. Vào View\ Regen All.

Tham khảo thêm ngay  Cách xóa Block trong AutoCAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *