[HCM]USB 16GB Kho Nhạc karaoke Dành Cho Đầu Acnos

Dành thay thế vol mới cho đầu sử dụng usb trước đây Kho nhạc với hơn 20.000 bài hát midi,KTV theo hình ca sĩ sinh động, remix. Dòng Mini km2, KM3, 5610 KTV, 5910 KTV-W,8910 KTV-W, 8610 KTV-W, 8830 KTV-W, 8810 KTV – W. USB chính hãn do FPT cung cấp USB 16GB Kho Nhạc karaoke Dành Cho Đầu AcnosDành thay thế vol mới cho đầu sử dụng usb trước đây Kho nhạc số midi truyền thống của sơn ca mediaKho nhạc ktv với hình nền sinh động với đa dạng bài hátModel: ( Mini km2,KM3 ) ;dòng máy ( 5610 KTV, 5910 KTV-W), dòng máy (8910 KTV-W, 8610 KTV-W, 8830 KTV-W, 8810 KTV – W.)USB chính hãng do FPT cung cấp