[HCM]Thùng cpu 3.0 – ram 4gb – ổ cứng 250gb

Cấu hình Cpu : e8400 main g41 ram 4gb hdd ( ổ cứng ) : 250gb case nguồn mới ( lưu ý vỏ thùng thay đổi theo từng đợt hàng ) Cấu hìnhCpu : e8400main g41ram 4gbhdd ( ổ cứng ) : 250gbcase nguồn mới ( lưu ý vỏ thùng thay đổi theo từng đợt hàng )Thùng cpu chiến game lên minh, truy kich okSử dụng tốt các tác vụ văn phòng, photoshop, liestreem,…