[HCM]PHÁT WIFI 2 RÂU STAV-1405AMR Tốc độ Wi-Fi chuẩn lên đến 300Mbps