Reportar esta app

Description

Giới thiệu macOS và Swift 5 – Tự học 1

Chuẩn bị công cụ

1, Macbook ( hoặc máy tính cài hackintosh).

2. Xcode.

Giới thiệu về macOS và Swift 5.

MacOS: Macintosh Operating System là một hệ điều hành được phát triển bởi công ty Apple.

iOS: là hệ điều hành di động của Apple được cài sẵn trên các thiết bị iPhone, iPad, Apple TV do chính đội ngũ của Apple nghiên cứu và phát triển.

Swift là ngôn ngữ được phát triển bởi Apple Inc, với mục đích hỗ trợ lập trình viên trong việc phát triển các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành như iOS, OSX và watchOS. Swift được xây dựng dựa trên việc kế thừa các tính năng của 2 ngôn ngữ C và Objecttive-C. Version hiện tại của Swift là Swift 5.x

Yêu cầu đối với công cụ

Yêu cầu đối với các công cụ để làm việc với Swift 5.x:

– macOS 10.14.x hoặc cao hơn

– Xcode 10.2 hoặc cao hơn

Tài liệu

Một số tài liệu:

– Trang chủ của Swift: https://swift.org/

– Ebook Swift: The Swift Programing Languages

Tham khảo thêm ngay  Đăng ký tài khoản Apple ID -Tự học 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *