DCOM 4G HUAWEI 1K3M – BẢN CAO CẤP HỖ TRỢ ĐỔI IP CỰC ĐỈNH