Đầu bấm hạt mạng Cat7 không dùng kìm, chống nhiễu, chụp vít