Home Blockchain,Crypto,NFT CTO KardiaChain: ‘Việt Nam có cơ hội bắt kịp công nghệ blockchain’