Combo Main H61 + CPU i5 + Ram 8G

Combo Main H61 socket 1155 hàng đẹp chất lượng kèm theo CPU từ G2030 đến Core i3 và i5 và có fan tản nhiệt CPU và miếng sắt chắn main để ae mua về có thể lắp vào ,tùy theo nhu cầu từng khách hàng sử dụng nhé… Thông tin chi tiết : Combo 1 : MAIN H61 / CPU G2030Combo 2 : MAIN H61 / CPU G2030 / RAM 4GCombo 3 : MAIN H61 / CPU i3 3220Combo 4: MAIN H61/ CORE i5 3470Combo 5: MAIN H61 / CPU Core i3 3220 / RAM 4GCombo 6 : MAIN H61 / CPU Core i3 3220 / RAM 8GCombo 7 : MAIN H61 / CPU i5 3470 / RAM 8G