Combo Main H61 + Cpu I3 3220 + Ram 2gb

Combo Main H61 + Cpu I3 3220 + Ram 2gb
Combo Main H61 + Cpu I3 2100 + Ram 2gb
Combo Main H61 + Cpu G2030 + Ram 2gb
Hàng tháo máy văn phòng
Bảo hành 3 tháng
Sức khoẻ 100%
Hình thức : ngồi trong phòng điều hoà nên rất sạch sẽ
#mainh61#main#comboh6#g2030#i32100#i33220#socket1155