Combo H310 – i3 9100F – Ram 8GB Giga, Asuss, … tháo máy hàng đẹp