Reportar esta app

Description

Plugin Filter Forge tạo ra nhiều loại kết cấu và hiệu ứng thực tế và trừu tượng. đến 10423 bộ lọc miễn phí giúp chỉnh sửa như làm mờ, chuyển màu, điều chỉnh màu sắc, nhiễu, biến dạng hoặc pha trộn. hàng nghìn bộ lọc đang chờ bạn khám phá

Trang chủ – https://www.filterforge.com/

LINK DOWNLOAD
Tham khảo thêm ngay  Chia sẻ Plugin Game Map Generator v1.0 dành cho Photoshop (Win/Mac)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *