Chia sẻ Plugin CM – ewPollockPainting 2021410 dành cho Photoshop CC 2017+ 64 bit

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

Plugin một phần mở rộng độc đáo của Photoshop để tạo ra các bức tranh theo phong cách Jackson Pollock từ ảnh. Hoàn hảo để tạo tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Plugin rất dễ sử dụng

Khả năng tương thích: Mac OSX 10.10+ hoặc Windows 7+ Photoshop CC 2017+ 64 bit Chỉ có thể hoạt động trên các hệ thống cũ hơn hoặc 32 bit nhưng chưa được kiểm tra. 8 GB RAM (bộ nhớ) + khuyến nghị. 8 GB sẽ cho phép xử lý ảnh có kích thước lên đến 1000 x 1000 pixel. Đối với hình ảnh có kích thước lớn hơn 1000 x 1000 pixel, cần nhiều RAM hơn. Hoạt động tốt nhất trên hình ảnh có kích thước lớn hơn 500 x 500 pixel. Hoạt động trên hình ảnh RGB 8 bit.

LINK DOWNLOAD
Tham khảo thêm ngay  Chia sẻ Plugin Topaz Impression 2.0.3 (x64) DC dành cho Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *