Home Thư viện đồ họa2D ModelsThư viện PhotoshopPhotoshop Plugin Chia sẻ Plugin AKVIS Retoucher 8.1.1156.14151 Multilingual (x64) phục hồi ảnh và chỉnh sửa ảnh dành cho Photoshop