Chia sẻ Plugin AKVIS HDRFactory 5.0.754.12264 (x64) dành cho Photoshop

0/5 No hay votos

Reportar esta app

Description

AKVIS HDRFactory là một Plugin chuyên nghiệp tạo hình ảnh HDR và chỉnh sửa ảnh cho bạn kết quả hơn cả mong đợi.
Plugin tạo ảnh HDR bằng cách kết hợp một số hình ảnh của cùng một đối tượng được chụp với các giá trị phơi sáng khác nhau.

Yêu cầu:

Photoshop CS to CC

Trang chủ – http://akvis.com/en/hdrfactory/index.php

LINK DOWNLOAD
Tham khảo thêm ngay  Chia sẻ Plugin Digital Anarchy Texture Anarchy 1.2.4 dành cho Photoshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *