Card Wifi intel 8265AC băng tần kép 2.5Ghz 5Ghz Bluetooth 4.2 Dành cho Laptop và máy tính bàn